تبلیغات
رویای رنگی - جک

المپیک خنگول ها معروف به خل امپیک برگزار شد:
رشته های ورزشی:
کشتی با اسب _ شنا با مانع _ پرش روی نیزه _ اسب سواری با گاو _ گاوبازی با الاغ و
فوتبال روی یخ


 قلقلی باگوش پانسمان شده داشت مىرفت قل مراد ازش مىپرسه :خدابد نده چى شده؟ قلقلی میگه :گوشم دردمیکرد رفتم کشیدم.
قل مرادمیگه :همىن کارارومیکنى که واست جک مىسازن لااقل پرش مىکردى!!!! 


قلقلی مزنه تو گوش حیف نون:

حیف نون با عصبانیت میگه جدى زدى یا شوخى بود?
 قلقلی میگه جدى زدم,
حیف نون میگه خوب شد جدى زدى حوصله شوخى نداشتم.


 
طبقه بندی: جالب، 

تاریخ : جمعه 2 خرداد 1393 | 11:50 ق.ظ | نویسنده : زهرا دهقان | نظرات

  • گسیختن | فارسی بوک | ماه موزیک